หน้าแรก แจ้งถอนเงิน

แจ้งถอนเงิน

FIFA55

วิธีการแจ้งถอนเงินเว็บ FIFA55

 ขั้นตอนแรก ให้ท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของคุณลูกค้า ผ่านทางเว็บ FIFA55

*หมายเหตุ อย่าลืมปรับเป็นภาษาไทยเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน กรณีที่ท่านเข้าหน้าเว็บมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดปุ่มในรูปเพื่อเปลี่ยนภาษาเป็น ภาษาไทย


       ขั้นตอนที่สอง ให้ท่านกดไปที่ปุ่ม “ฝาก/ถอน” จากนั้นจะมีหน้าต่างสำหรับการแจ้ง ฝาก/ถอนเงิน ปรากฏขึ้น


ขั้นตอนที่สาม กดไปที่ปุ่ม “การถอนเงิน” จะมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้

3.1  โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของลูกค้าที่เคยลงทะเบียนไว้กับทางเรา

3.2  จำนวนเงินที่ต้องการถอน ระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการจะถอน (*ขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป และต้องไม่มีเศษสตางค์ )

3.3  ชื่อบัญชี ใส่ชื่อบัญชีของลูกค้า (*ชื่อของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้กับทางเรา)

3.4  เลขที่บัญชี ใส่เลขที่บัญชีของลูกค้า (*เลขบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้กับทางเรา)

                           3.5  ทำการถอน ปุ่มกดสำหรับยืนยันข้อมูลเพื่อเริ่มดำเนินการแจ้งถอน

*หมายเหตุ  บัญชีที่ใช้ถอนจะต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ลูกค้าแจ้งไว้ตอนสมัครเท่านั้น ไม่สามารถถอนเข้าบัญชีคนอื่นได้

fifa55 line qr